Muzeum zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność"

2 sierpnia 2017


Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku  zaprasza do zwiedzania niezwykle barwnej wystawy  pt. „Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność" ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Wystawa „Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność” to opowieść o ubieraniu się, pokazująca znaczenie rzeczy w kolejnych etapach życia człowieka. Na wystawie zostały pokazane stroje znajdujące się współcześnie na Ukrainie, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Gorganów i Czarnohory. Założeniem wystawy była popularyzacja kultury Huculszczyzny w Polsce w roku wzajemnej współpracy Polski i Ukrainy przy organizacji mistrzostw Euro 2012.

Wystawa czynna będzie do końca października 2017 roku.