Na ile polski jest Izrael?

6 października 2016


W 74. rocznicę zbrodniczej likwidacji radomszczańskiego getta w Muzeum Regionalnym została otwarta ekspozycja pt. „Polscy Żydzi zbudowali Izrael”.

Wystawa jest wynikiem trwałej współpracy dwóch Krakowskich Uczelni: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Beit Berl College w Izraelu. Prezentowana ekspozycja pokazuje jaką rolę odegrali Żydzi polscy w budowaniu społeczeństwa i kultury Izraela.
Żydzi żyją w Polsce od wielu wieków, tworząc znaczne ośrodki życia i dziedzictwa żydowskiego. Nie do przecenienia jest również ich wkład w kulturę polską, naukę, gospodarkę jak i inne aspekty życia społecznego. Od połowy XIX w., polscy Żydzi zaczęli emigrować do Ziemi Izraela z uwagi na sytuację polityczną, w wyniku rozwoju idei syjonistycznej, z powodu wzrostu nastrojów antysemickich, a także względów religijnych. W XX w. fale emigracji żydowskiej z Polski miały szczególne znaczenie – zarówno te z lat trzydziestych, następnie te będące pokłosiem Holokaustu, oraz przede wszystkim te, które nastąpiły po utworzeniu Państwa Izrael (1948). W swojej nowej Ojczyźnie polscy Żydzi aktywnie włączyli się w budowę i rozwój państwa wpływając na wszystkie aspekty życia politycznego, rozwój armii, osiągnięcia kulturalne i ekonomiczne.

Ekspozycja ta prezentuje najważniejsze etapy procesu emigracji polskich Żydów do Izraela i przedstawia zarówno rys historyczny jak i wiele osobistych historii ilustrujących losy emigrantów.

Otwarciu towarzyszył wykład dr Ewy Węgrzyn z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pt. „NA ILE POLSKI JEST IZRAEL”

Wystawa będzie prezentowana do końca października 2016 r.

Informacja i zdjęcia: Alina Wiloszewska - Dział Promocji i Edukacji Muzeum Regionalnego w Radomsku.