Nabór deklaracji/wniosków na wymianę pieca

23 czerwca 2020


Rusza nabór wniosków na dotacje do wymiany przydomowych źródeł ciepła. Wnioski można składać od czwartku, 25 czerwca, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.

W związku z wejściem w życie uchwały nr XVII/197/20 z dnia 21 maja 2020 r., zmienionej uchwałą XVIII/210/17 z dnia 10 czerwca 2020 r. Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2020 r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomska na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza mających na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne Miasto Radomsko ogłasza rozpoczęcie naboru Deklaracji/Wniosków z dniem 25 czerwca 2020 r. Ilość przedsięwzięć do zrealizowania ograniczona jest wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

Deklaracja do pobrania tutaj oraz w biurze podawczym Urzędu Miasta Radomska.

Regulamin naboru znajduje się w treści uchwały.