Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

23 kwietnia 2019


Prezydent Miasta Radomska ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku.

Członkami Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku mogą być wyłącznie mieszkańcy  Radomska, którzy ukończyli 60 rok życia. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać organizacje osób starszych oraz podmioty działające na ich rzecz, mające siedzibę/oddział terenowy w Radomsku w terminie od 24.04.2019 roku do 14.05.2019 roku.

Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela. Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym (w tym miejscu). Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w Centrum Aktywności Społecznej oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl/ w zakładce ngo.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na adres Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2019r.