Nabór kandydatów do wojewódzkiej rady

30 listopada 2015


Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgłaszanie kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe trwa od 26 listopada do 16 grudnia 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o trybie zgłaszania kandydatów i wyboru członków rady opublikowano w serwisie internetowym oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Zobacz szczegóły...