Nabór uczestników do drugiej edycji programu „ZOSTAŃ KIEROWCĄ”

6 czerwca 2017


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór uczestników do drugiej edycji programu „ZOSTAŃ KIEROWCĄ”.

Program jest skierowany do osób bezrobotnych, które:
•    są zarejestrowane w PUP w Radomsku lub Filii Urzędu w Przedborzu,
•    posiadają ustalony II profil pomocy,
•    zamieszkują na terenie powiatu radomszczańskiego,
•    posiadają prawo jazdy kat. B,
•    ukończyły 21 rok życia

Programem zostanie objętych 10 osób bezrobotnych, które zostaną objęte usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.

Wszyscy uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w szkoleniu modułowym z zakresu:
- prawa jazdy kat. C,
- prawa jazdy kat E
- świadectwa kwalifikacji.

Uczestnicy programu, którzy ukończą szkolenie oraz zdadzą stosowne egzaminy będą mogli podjąć zatrudnienie w firmach transportowych działających na lokalnym rynku pracy.

W okresie odbywania szkolenia każdy z uczestników będzie miał wypłacane stypendium szkoleniowe. Dodatkowo istnieje również możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie. 

Osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego proszone są o kontakt do dnia 30.06.2017r. z Renatą Dziadek, nr tel: 446837355-58 wew. 42 email: r.dziadek@pup-radomsko.pl lub z Danielem Bugajskim, nr tel: 446837355-58 wew. 31 email: d.bugajski@pup-radomsko.pl
PUP zaprasza również pracodawców, którzy wyrażają zainteresowanie zatrudnieniem przeszkolonych osób bezrobotnych proszone są  o kontakt z tut. Urzędem.

Program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.