Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

2 listopada 2017


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).

 

Osoby bezrobotne które nie ukończyły 30 lat i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2017 r. to 24 000,00 złotych. Planowane dotacje realizowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Warunki otrzymania wsparcia

Aby otrzymać wsparcie w ramach tego programu, osoby bezrobotne, muszą spełnić następujące warunki:
- są osobami w wieku 18-29 lat,
- są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);
- nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 13 do 17 listopada 2017 r.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Bezrobotnych/Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.