Nagrodzeni w konkursie "EKO-KADR"

23 listopada 2017


Dziś w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się wręczenie nagród laureatom V edycji Wojewódzkiego Konkursu Filmów Przyrodniczych „EKO-KADR”.

Konkurs organizowany był przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku. Tematyka wykonanych przez uczestników 26 filmów dotyczyła  przyrody województwa łódzkiego.

Partonat honorowy nad konkursem sprawował Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

Cele konkursu to:

  • propagowanie piękna przyrody województwa łódzkiego,
  • rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody i środowiska,
  • kształtowanie  poglądów  i  przekonań  dotyczących  konieczności  ochrony  przyrody i jej zasobów,
  • dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem,
  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • wdrażanie uczniów do uczestnictwa w różnych typach konkursów,
  • kształtowanie umiejętności tworzenia filmów przyrodniczych.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), uczniowie klas gimnazjalnych (II kategoria wiekowa), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa).

Wśród laureatów konkursu znaleźli się uczniowie szkół z Radomska, Rzeczycy, Rawy Mazowieckiej, Skierniewic i Sieradza.

Po burzliwych obradach jury postanowiono przyznać miejsca i nagrody uczestnikom konkursu.

W kategorii I najlepsi okazali się uczniowie z PSP nr 9 w Radomsku. W kategorii II pierwsze miejsce zdobyli uczniowie PSP nr 1, a w kategorii III na pierwszym miejscu uplasowali się uczniowie ZSDiOŚ w Radomsku.

Gratulujemy!