Niebawem ruszą przebudowy miejskich dróg

8 stycznia 2020


Ulice Piłsudskiego, Kraszewskiego i Św. Rozalii czekają gruntowne modernizacje. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie, chodniki, miejsca postojowe oraz ścieżki rowerowe. Dziś oficjalnie przekazano wykonawcom teren pod realizację inwestycji. Na ich realizację Miasto Radomsko pozyskało aż 8 milionów złotych z „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Św. Rozalii i ul. Św. Rozalii na odcinku od ul. Kraszewskiego wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku obejmuje m.in. wykonanie nowej podbudowy drogi, jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej, peronu przystankowego, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, zjazdów do posesji, a także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego. Inwestycja kosztować będzie 10 mln 934 tys. złotych brutto. Zadanie zostanie wykonane przez Konsorcjum Firm FIBA s.c. i P.U.H. DOMAX.

Duże zmiany czekają też ulicę Piłsudskiego, gdzie również wykonana zostanie nowa jezdnia, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie, przebudowane zostaną instalacje znajdujące się w gruncie, a skrzyżowanie z ulicą Targową zostanie zastąpione rondem. Będą też nowe nasadzenia zieleni. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,7 mln złotych brutto, wykonawcą jest firma FIBA s.c.