Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Radomska i powiatu radomszczańskiego

16 stycznia 2019


Mieszkańcy Radomska oraz powiatu radomszczańskiego mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Publikujemy listę punktów dostępnych na terenie miasta i powiatu.

Od dnia 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1.    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4.    nieodpłatną mediację lub
5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Edukacja prawna obejmuje:
działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1.    prawach i obowiązkach obywatelskich,
2.    działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
3.    mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
4.    możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
5.    dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2019 roku

Punkt nr 1, znajdujący się:
- w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
•    poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
•    wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,
•    środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
•    czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,
•    piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.
 
Punkt nr 2, znajdujący się:
- w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21, tel. 44/683-44-95  – czynny:
•    poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,
•    wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,
•    środa w godzinach: 15:00 - 19:00,
•    czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,
•    piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.
Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 
Punkt nr 3, znajdujący się:
- w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, tel. 44/681-05-08 – czynny:
•    poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
•    wtorek: godz. 8:00 - 13:00,
•    środa: godz. 8:00 - 10:00.
- w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, tel. 44/787-10-87 – czynny:
•    środa: godz. 11:00 - 13:00,
•    czwartek: godz. 8:00 - 13:00,
•    piątek: godz. 8:00 - 13:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.
 
Punkt nr 4, znajdujący się:
- w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel. – czynny:
•    poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
•    wtorek: godz. 8:00 - 13:00,
•    środa: godz. 8:00 - 10:00.
- w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel.44 684-08-20 – czynny:
•    środa: godz. 11:00 - 13:00,
•    czwartek: godz. 8:00 - 13:00,
•    piątek: godz. 8:00 - 13:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.
 
Punkt nr 5, znajdujący się:
- w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, tel. – czynny:
•    poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
•    wtorek: godz. 8:00 - 13:00,
•    środa: godz. 8:00 - 10:00.
- w budynku Urzędu Gminy Gidle, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34/327-20-27 – czynny:
•    środa: godz. 11:00 - 13:00,
•    czwartek: godz. 8:00 - 13:00,
•    piątek: godz. 8:00 - 13:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości - na temat nieodpłatnej pomocy prawnej - https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Do pobrania: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Info - Starostwo Powiatowe w Radomsku