Nokturn Powstańczy - muzyczne wspomnienie Powstania Warszawskiego

19 lipca 2016


31 lipca o godz. 17.00 w MDK odbędzie się widowisko muzyczne aktorów scen łódzkich i Studia Forum Piosenki Teresy Stokowskiej-Gajdy. Imprezie towarzyszyć będą animacje patriotyczne.

Spektakl „Nokturn Powstańczy” opowiada o Powstaniu Warszawskim – wielkim, tragicznym wydarzeniu w polskiej historii dwudziestego wieku, będącym zarazem niezwykłym przykładem patriotyzmu i poświęcenia Polaków – szczególnie młodych – dla których wolność Ojczyzny znaczyła więcej niż własne życie. W spektaklu, piosenkami i wierszami, które w zdecydowanej większości napisane zostały w czasie Powstania, przywołujemy niepowtarzalny klimat tego patriotycznego zrywu. W przedstawieniu przypominamy też kilka utworów napisanych już po Powstaniu. Są to między innymi piosenki do muzyki Zygmunta Koniecznego i utwory ze spektaklu „Ballada o tamtych dniach” Jerzego Wasowskiego i Jerzego Jurandota. Istotnym elementem przedstawienia są cytowane zapiski Władysława Bartoszewskiego z jego książki „Dni walczącej Stolicy”, przypominające w formie kroniki przebieg Powstania, od wybuchu aż do jego upadku.

Wykonawcy - to zespół młodych osób związanych ze Studiem Piosenki Domu Literatury w Łodzi, prowadzonym przez Panią Teresę Stokowską–Gajdę. W zespole tym występują zarówno aktorzy, jak i studenci Szkół Teatralnych, oraz doświadczeni już młodzi adepci sztuki scenicznej i estradowej.

Organizatorzy: Miasto radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku