Nominowani do nagrody "Super Samorząd 2018"

16 maja 2018


Fundacja Aktywne Centrum Edukacji oraz władze Miasta Radomsko znalazły się wśród 15 nominowanych do nagrody „Super Samorząd 2018” w akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

Samorządność to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim możliwość wpływania na najbliższe otoczenie. Każdego roku udowadniają to lokalni aktywiści nagradzani przez Fundację im. Stefana Batorego nagrodą „Super Samorząd” za sukcesy w działaniach na szczeblu lokalnym. W tym roku, do siódmej już edycji nagrody, nominowanych zostało piętnaście spośród 350 grup z całej Polski wraz z władzami samorządowymi, które umożliwiły i wsparły realizację ich inicjatyw.

Opis grupy:
W Radomsku seniorki i seniorzy z Fundacji Aktywne Centrum Edukacji z sukcesem zabiegają o przyjazne seniorom rozwiązania miejskie. Założyli też otwartą dla wszystkich Kawiarenkę Społeczno-Obywatelską. W kawiarence seniorzy zorganizowali dotąd aż 20 spotkań, których celem jest budowanie dialogu między seniorami, rodzicami i młodzieżą, między instytucjami a organizacjami. W spotkaniach uczestniczyli m.in. radni, starosta i kierowniczka MOPS. Zaowocowały one spisaniem rozwiązań korzystnych dla seniorów, a listę usprawnień przekazano władzom w petycji oraz podczas posiedzeń organizowanych wspólnie m.in. z Miejską Radą Seniorów.
Dzięki wzorcowym relacjom z władzami zostały wprowadzone konkretne zmiany: doświetlono 16 przejść dla pieszych, powiększono czcionkę na rozkładach jazdy oraz wprowadzono system zniżek Karta Seniora. Kawiarenka jest poza tym miejscem warsztatów artystycznych, dyskusji, zajęć dla dzieci, działa tu też biblioteka. Różnorodność działań przyciąga mieszkańców, w każdym ze spotkań uczestniczy minimum kilkanaście osób. Jedną z kawiarenek seniorzy zorganizowali podczas targów walentynkowych w galerii, zapraszając do udziału nowe osoby. Zachęcają też do wspólnych działań, np. do pakowania paczek dla domów dziecka, wspólnie z mieszkańcami wydali album Radomszczańskie perły powiatu – o kulturze i przyrodzie regionu.

- Odczucia wobec akcji Masz Głos są wspaniałe. Poza tym, że działalność nasza jest zauważana lokalnie, nie spodziewaliśmy się, że tyle fajnych organizacji w tym uczestniczy. Cieszymy się, że możemy pokazywać swój przykład działalności dla seniorów. Dzięki temu, że jesteśmy w akcji, czujemy się pewniej w naszej działalności – mówi Ewa Kaczmarczyk z Fundacji Aktywne Centrum Edukacji.

- Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność - podkreśla Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Laureatów nagrody „Super Samorząd 2018” poznamy 25 maja podczas gali Super Samorząd. Data rozdania nagród jest w tym roku symboliczna, bowiem zbiega się z rocznicą pierwszych w Polsce wyborów samorządowych po 1989 roku.