Nowa nawierzchnia na ulicy Dąbrówki i Władysława Hermana

28 sierpnia 2018


Na ulicy Władysława Hermana położono już nową nakładkę asfaltową, natomiast na ulicy Dąbrówki trwają ostatnie prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni.

Na obu ulicach remont polegał  na usunięciu starej nawierzchni, wykonaniu nowego profilu drogi, regulacji infrastruktury podziemnej oraz położeniu nowej nakładki asfaltowej. Dodatkowo, na ulicy Władysława Hermana wykonano krawężnik oddzielający ulicę od miejsc postojowych.