Nowe auto do przewozu osób niepełnosprawnych

31 października 2017


Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, Miasto Radomsko kupiło nowy samochód marki Ford, który wykorzystywany będzie do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta.

Kupno nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych możliwe było dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” zadania pn. „Likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Radomska”.

Wartość samochodu to 142 990 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosiła 80 000 zł.

Galeria