Nowe stawki podatku od nieruchomości

27 listopada 2019


Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Radomsku podjęto uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Nowe stawki obowiązywać będą od 2020 roku.

W najbliższych latach sytuacja finansowa miasta ulegnie znacznej zmianie spowodowanej m.in. nowymi przepisami dotyczącymi ulg w podatku dochodowym, które negatywnie wpłyną na budżet miasta. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost wydatków bieżących jest wzrost minimalnego wynagrodzenia.

- Podwyżka pozwoli na częściowe uzupełnienie niedoborów. Nasze dochody będą niższe o około 6 milionów złotych niż planowaliśmy. Korekta stawki zmniejszy tą kwotę do 3 milionów złotych – zauważa prezydent Jarosław Ferenc, dodając że wiele samorządów zdecydowało się na ustalenie stawek podatku od nieruchomości na maksymalnym dopuszczonym przez prawo poziomie, czego na szczęście udało się uniknąć w naszym mieście.


Przykładowe zmiany w wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok w zł

 

Przedmiot opodatkowania

 

Podatek w 2019 r.

 

Podatek w 2020 r.

 

Kwota przyrostu obciążenia na rok

 

Kwota przyrostu obciążenia na miesiąc

Lokal mieszkalny 48,00 m2 + udział w gruncie 42,00 m2

 

33,00

38,00

5,00

0,42

Budynek mieszkalny 75,00 m2 + grunt 700,00 m2 + budynek gospodarczy 18,00 m2

 

265,00

307,00

42,00

3,50

Budynek mieszkalny 60,00 m2 + część budynku mieszkalnego zajętego na działalność gospodarczą 35,00 m2 + grunt 753,00 m2

 

862,00

964,00

102,00

8,50

Budynek związany z działalnością gospodarczą 22,00 m2 + grunt 38,00 m2

 

448,00

493,00

45,00

3,75

Budynek związany z działalnością gospodarczą 162,00 m2 + grunt 3 900,00 m2

 

5 615,00

6 239,00

 624,00

52,00

Budynek związany z działalnością gospodarczą 3 950,00 m2 + grunt 11 128,00 m2

 

83 159,00

91 673,00

8 514,00

709,50

 

Zestawienie stawek podatku od nieruchomości

Lp. Przedmioty opodatkowania Stawki podatku w 2019 r. Stawki na 2020 r. Stawki ustawowe maksymalne – obowiązujące w 2020 r. Kwota wzrostu stawek (4-3) Procentowy wzrost stawek (4:3) Udział proponowanych stawek w stawkach maksymalnych (4:5)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 grunty zw. z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,64 zł 0,72 zł 0,95 zł 0,08 zł 12,00% 75,79%
2 grunty pozostałe 0,21 zł 0,25 zł 0,50 zł 0,04 zł 19,00% 50,00%
3 budynki mieszkalne 0,51 zł 0,57 zł 0,81 zł 0,06 zł 12,00% 70,37%
4 budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 19,25 zł 21,18 zł 23,90 zł 1,93 zł 10,00% 88,62%
5 budynki zajęte na prow. dział. gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,35 zł 8,23 zł 11,18 zł 0,88 zł 12,00% 73,61%
6 budynki zw. Z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 3,85 zł 4,31 zł 4,87 zł 3,01 zł 12,00% 88,50%
7 budynki gospodarcze 4,45 zł 4,98 zł 8,05 zł 0,53 zł 12,00% 61,86%
8 garaże 6,15 zł 6,50 zł 8,05 zł 0,35 zł 5,00% 80,75%
9 budynki pozostałe 6,15 zł 6,50 zł 8,05 zł 0,35 zł 5,00% 80,75%
10 budowle – świadczenia zdrowotne 20,00% 0,20% 2,00% 0,00 0,00% 10,00%
11 budowle – pozostałe 2,00% 2,00% 2,00% 0,00 0,00% 100,00%

 

Galeria