Nowoczesny kocioł w Zakładzie Ciepłowniczym

30 października 2018


W dniu 30 października 2018 r. został oddany nowy kocioł nr 5 w Zakładzie Ciepłowniczym przy ul. P. Wyszyńskiego.

Wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku kocioł WR-10 nr 5 z uwagi na niezadowalający stan techniczny i niską sprawność w ostatnich latach nie pracował lub był uruchamiany wyłącznie awaryjnie. Nowy kocioł wykonany jest w technologii ścian szczelnych, ma moc cieplną 13,5 MW. Pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła dotychczasowym odbiorcom oraz stwarza możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków – zarówno budownictwa wielorodzinnego jak i domów jednorodzinnych.

- Dzięki tej inwestycji potrzeby ciepłownicze naszego miasta zostaną zaspokojone na kilka najbliższych lat. Pozwoli również ograniczyć niską emisję oraz poprawić jakość powierza w Radomsku – zauważa prezydent Jarosław Ferenc.

Kocioł ma sprawność 86%. Nastąpiła znaczna poprawa jego efektywności energetycznej w stosunku do poprzednika. W efekcie zmniejszy się zużycie paliwa i emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Poprzez zainstalowanie filtra workowego obniżona zostanie kilkakrotnie wielkość emisji pyłu do atmosfery. Kocioł wyposażony jest w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, regulacji i automatyki, co pozwala na bezpieczną, prowadzoną w optymalnych warunkach eksploatację.

Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 3 175 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 390 000,00 zł.

Galeria