O poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

19 września 2017


Podczas dzisiejszego posiedzenia Zespołu ds. Problemów Sieci Drogowej omawiano m.in. sprawy dotyczące zmiany organizacji ruchu niektórych fragmentów miasta.

W ostatnim czasie na ul. Stromej ograniczona została prędkość pojazdów do 40 km/h, a na ul. Młodzowskiej stanął znak ograniczający tonaż pojazdów do 8 ton. Ponadto najprawdopodobniej w październiku przy wyjeździe z ul. Kasztelańskiej na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej ze względów bezpieczeństwa zostanie ustawiony znak nakazujący jazdę w prawą stronę. Dodatkowo na dwóch przejściach dla pieszych w rejonie ul. Armii Krajowej (przy przychodni lekarskiej i przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) zostaną zamontowane azyle.

Wkrótce w mieście zostaną wykonane dwa dodatkowe przejścia dla pieszych: w rejonie ul. Leszka Czarnego (w okolicy sklepu z warzywami) oraz na ul. Kołłątaja (przy stacji paliw). Miasto planuje także wykonanie nowych ścieżek rowerowych. Droga rowerowa w rejonie ul. Leszka Czarnego łączyć się będzie z już istniejącą trasą przebiegającą wzdłuż parku przy tzw. „wielorybku”. Trwają również prace nad projektem ścieżki rowerowej, biegnącej od ul. Kolejowej przez ul. św. Rozalii i Kraszewskiego do ul. E. Orzeszkowej.