O sztucznej inteligencji w Starterze Radomsko

17 grudnia 2018


Sztuczna inteligencja (AI) to obecnie jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków badań. O jej tajnikach w Starterze Radomsko opowiadał dziś ekspert branży IT Olgierd Sroczyński.

Jak wyjaśnia prowadzący Olgierd Sroczyński, w latach 50. XX wieku sztuczna inteligencja stała się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, obejmującą cybernetykę i analizę danych, filozofię umysłu, lingwistykę, psychologię ewolucyjną i neuronauki. Podczas spotkania autor prezentacji opowiedział o początki badań nad AI, możliwościach sztucznej inteligencji, wzajemnych relacjach informatyki i psychologii oraz o przyszłościowych kierunkach wykształcenia związanych z m.in. z informatyką.

O Prowadzącym:

Olgierd Sroczyński - z wykształcenia filozof, zawodowo związany z branżą IT. Obecnie współpracuje z Synerise – polską firmą rozwijającą rozwiązania oparte na big data i sztucznej inteligencji. Autor publikacji z zakresu etyki i antropologii rynku, a także artykułów w prasie branżowej z zakresu automatyzacji i zarządzania sprzedażą. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Nowej Sprzedaży, E-commerce & Digital Marketing.