O tożsamości regionalnej na forum promocji

2 grudnia 2019


Prezydent Jarosław Ferenc uczestniczył w Forum Promocji Województwa Łódzkiego. 

Konferencja odbyła się w poniedziałek 2 grudnia w Bełchatowie. Obrady dotyczyły wzmacniania tożsamości regionalnej, rozwoju marki turystycznej, tworzenia kampanii marketingowych czy komunikowania mieszkańcom działań społecznie odpowiedzialnych. Między innymi do tego ostatniego punktu nawiązał prezydent Radomska Jarosław Ferenc, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

- Pozyskaliśmy środki na planowanie miasta. Dzięki temu przygotowując nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska mogliśmy w większym zakresie prowadzić konsultacje społeczne – mówił prezydent.

Forum Promocji Województwa Łódzkiego to inicjatywa cykliczna, realizowana od roku 2007, skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych regionu łódzkiego, w tym beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy zajmują się promocją swoich marek lokalnych, przedstawicieli instytucji kultury z terenu województwa, środowisk opiniotwórczych oraz innych instytucji publicznych Łódzkiego tj. służb mundurowych, parków krajobrazowych i organizacji pozarządowych, którzy przyczyniają się bezpośrednio do budowania przewagi konkurencyjnej marki regionalnej.

Galeria