OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

23 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 05.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Glinianej w Radomsku na terenie działek nr ew. 48/9, 48/11, 48/13, 50/1, 76/7, 76/11 obręb 17.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publucznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

 

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 05.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Glinianej w Radomsku na terenie działek nr ew. 48/9, 48/11, 48/13, 50/1, 76/7, 76/11 obręb 17.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni                      od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publucznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.