Odpowiadali na pytanie Jak wychować trzeźwego człowieka?

8 czerwca 2017


W środę 8 czerwca br. w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się konferencja ph. "Jak wychować trzeźwego człowieka?" Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której prelegentem była Jolanta Terlikowska.

Na konferencję, która odbyła się w ramach XVIII Radomszczańskich Dni Rodziny zaprosiła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Centrum Aktywności Społecznej.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Jolanty Terlikowskiej, kierownika do spraw rodziny i młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przedstawiła statystyki oraz przyczyny picia alkoholu wśród młodych ludzi.