Odsłonięto tablicę upamiętniającą Gimnazjum Stanisława Niemca

9 listopada 2018


W piątek, 9 listopada w samo południe odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Filologiczne Gimnazjum Męskie oraz jego założyciela Stanisława Niemca, żołnierza Legionów Polskich, społecznika i nauczyciela.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc wraz z inicjatorką prezes Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Zofią Gzik. Podczas otwarcia obecna była także młodzież i nauczyciele z pobliskiej szkoły podstawowej oraz mieszkańcy miasta.

Stanisław Niemiec urodził się w 1879 roku we wsi Hołowa w województwie krakowskim. Pod Krakowem był nauczycielem w szkołach średnich. Do Radomska przybył wraz z Legionami wiosną 1915 roku jako sierżant sztabowy oddelegowany do biura werbunkowego. Władze miasta doceniły jego przygotowanie pedagogiczne i zdolności organizacyjne i zwróciły się do władz wojskowych, aby pozwoliły mu zająć się wychowaniem i kształceniem młodzieży. Założył więc  Gimnazjum Męskie i był jego dyrektorem. Szkoła mieściła się przy ul. Bugaj  i miała 2 klasy. Stanisław Niemiec zmarł 15 kwietnia 1944 roku.