OGŁOSZENIE

20 lipca 2017


OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2017 ROKU

ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

 

 Na podstawie art. 78 e ust. 1 i art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, poz. 1954, poz. 1983, poz. 2169 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Miasto Radomsko ogłasza:

 1. Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78 b ust. 1-5 oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przedszkola Publiczne:

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2017 r.

 

 

Podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)

 

 

836,07 zł

 

Statystyczna liczba uczniów

 

 

1 125

 

 Oddziały przedszkolne prowadzone przy Publicznych Szkołach Podstawowych:

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2017 r.

 

 

Podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)

 

 

410,47 zł

 

Statystyczna liczba uczniów

 

 

143

 

 1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi w terminach:

  a) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od
  dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;

  b) W październiku roku budżetowego.

 2. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów nastąpi w miesiącu październiku roku budżetowego.

 3. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych na terenie Miasta Radomska określają Uchwały:

  a) Uchwała Nr XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 roku,

  b) Uchwała Nr XXXV/247/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2017
  roku.