OGŁOSZENIE

17 października 2016


                                                                                                                       Ogłoszenie
                                                     

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę, w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu


            Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.07.2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania ( Dz.U nr 142, poz. 1161 z późn. zm.),
Urząd  Miasta w Radomsku ogłasza przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę
do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz  sprzętu.
Rzeczoznawcą  może być osoba zamieszkująca na terenie miasta Radomska, mająca wykształcenie lub wiedzę i doświadczenie w zakresie związanym z rolnictwem do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu, w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie wniosków  w formie pisemnej ( osobiście  lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta  w Radomsku,  97- 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 / Biuro Podawcze /, w terminie do dnia 26.10.2016 roku,
do godz. 1530.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub
2. Oświadczenie kandydata potwierdzającego wiedzę i doświadczenie
    w zakresie rolnictwa

 

załączniki:

wniosek o powołanie na rzeczoznawcę

oświadczenie