Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

16 października 2019


Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do wzięcia udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki ph. „Cena miłości ojczyzny”.

Celem  Konkursu  jest  kształtowanie  postaw  moralnych  wobec  ojczyzny,  promocja  uzdolnionych  twórców oraz pielęgnowanie pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 15 lat. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 wiersze w 4 egzemplarzach formatu A4 w terminie do 15 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko.

Szczegóły w regulaminie.