Opinia dendrologa w sprawie skweru przy ul. Sierakowskiego

28 lutego 2018


Opinia wydana przez członka Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, doktoranta Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Ernesta Rudnickiego dotycząca wycinki drzew na skwerze przy ulicy Sierakowskiego.


- Topole berlińskie, które zostały wycięte w parku przy ulicy Sierakowskiego były średniej, jeśli nie niskiej wartości dendrologicznej, zarówno ze względu na gatunek oraz stan zdrowotny. Część tych drzew była w bardzo złym stanie, w przekroju pnia stwierdzono bardzo rozległe wypróchnienia. Niektóre z wyciętych topól nie były drzewami chorymi, ale biorąc pod uwagę ich statykę, można stwierdzić, że wiele z nich mogło się przewrócić, dla przykładu jedna z topoli berlińskich złamała się na torowisko. Przy Sierakowskiego  rosły też  wierzby płaczące, które były sadzone w okresie wojennym lub powojennym. Większość z tych drzew,  wskutek niewłaściwego cięcia, uległo wypróchnieniu przez ostatnie 20 lat, pokryła się owocnikami hub, wnętrze pni objęła zgnilizna, a korony zaczęły usychać.

Problem z parkiem polega na tym, że jest to teren podmokły, podobnie jak większość posesji przy ulicy Sierakowskiego. Drzewa, które rosły na skwerze charakteryzują się dobrymi właściwościami ściągania wody opadowej dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. Teraz może pojawić się problem z wchłanianiem opadów. Zalecam więc zasadzenie dużych drzew w zamian ściętych topól i wierzb, które będą w stanie ściągać wodę na tym samym poziomie, co te wycięte. Ustaliliśmy, że na podstawie wcześniejszego opracowania na terenie skweru znajdą się takie rodzaje drzew jak buk, kasztanowiec, lipa, grójecznik, świerk, klon. Pierwsze z nich osiągają duże rozmiary i w pewnym stopniu będą odciągać wodę deszczową. Gatunki, którymi będzie obsadzany skwer, mam nadzieję że zrekompensują stratę tamtych drzew. Proponuję jeszcze dosadzenie brzóz omszonych, które postaram się przekazać urzędowi miasta i wpisać je w koncepcję zagospodarowania, by były odpowiednio umieszczone.

Koncepcja, inwentaryzacja opracowana przez uczniów szkoły w Dobryszycach, pomimo ich szczerych chęci i wiedzy którą posiadają, nie była do końca ścisła. Niektóre ze zinwentaryzowanych drzew nie miały nic wspólnego z tymi, które rosły tam w rzeczywistości. Uczniowie oznaczyli wszystkie topole berlińskie jako topole czarne, będące zupełnie innym gatunkiem, natomiast wierzby płaczące oznaczyli jako wierzby białe, również będące innym gatunkiem. Pomijając ten fakt, trudno jest stwierdzić czy diagnostyka i ekspertyza przeprowadzona przez uczniów, oddawała stan zdrowotny drzew. Bez doświadczenia ciężko jest wizualnie stwierdzić, w jakim stanie zdrowotnym jest drzewo. Żeby wykonać to dobrze, należy przeprowadzić badanie rezystografem lub tomografem. Takie zabiegi, z tego co wiem nie były przeprowadzane. Uczniowie szkoły, pomimo mojej sympatii do tego co robią, nie mieli możliwości przeprowadzenia takich szczegółowych ekspertyz. W przyszłości takie badania powinny zostać uzgodnione ze specjalistami – zauważa dendrolog Ernest Rudnicki.