Opłaty za pozwolenie na handel alkoholem będą lepiej wyliczane

9 maja 2019


W dniu 8 maja br. w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się szkolenie dla pracowników urzędu oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczyło weryfikowania oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, na podstawie których określana jest wysokość opłaty koniecznej do uzyskania pozwolenia na jego sprzedaż.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy urzędu i członkowie komisji, którzy zajmują się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolą przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczególną uwagę poświęcono na omówienie procedury weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu, na podstawie których przedsiębiorcy dokonują stosownej opłaty niezbędnej do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kolejnym roku kalendarzowym. Istotnym zagadnieniem było określenie dokumentów źródłowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców do wyliczenia rzeczywistej wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenie konsekwencji  stwierdzenia podania zawyżonej lub zaniżonej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.