Organizacja działające na rzecz dzieci i młodzieży

Centrum Integracji Młodzieży

ul. Ładna 31

97-500 Radomsko

Harcerski Klub Żeglarski

ul. Bugaj 3

97-500 Radomsko

tel. 506 554 027

mail: hkzradomsko@gmail.com

Komnador Klubu: Paweł Więckowski

 

Stowarzyszenie Parafiada Oddział Radomsko im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 3

97-500 Radomsko

tel. 515 496 617 

Adres email: pm.jpii@interia.pl

Do najważniejszych elementów całorocznego programu należą m.in.:

- Specjalistyczna Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna im . Jana Pawła II

- Radomszczański Uniwersytet Dzieci

- Radomszczański Uniwersytet III Wieku

- Dom kolorowych marzeń (Świetlica moje miejsce działał do czerwca 2010 r., a od czerwca 2010 r. działa akademia kreatywności twórczej)

- Szkoła Rodzenia

- Klub Esperanto

- Verda stelo 

- Klub Kangura i Malucha

- Klub Zamyślenie

- AKADEMIA + Rodzina „Mama , Tata i JA”

 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko

ul. Bugaj 3

97-500 Radomsko

tel. (44) 683 24 66

strona internetowa: www.radomsko.zhp.pl

email: radomsko@zhp.pl

Komendant Hufca: hm Piotr Jaworski

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko wychowuje młodych ludzi poprzez stawianie im wyzwań. Zachęca dzieci i młodzież do ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności. Wszystkie te działania realizowane są podczas zbiórek harcerskich, wyjazdów oraz wydarzeń programowych.