Pamięci represjonowanych górników

4 grudnia 2017


Z okazji Barbórki prezydent Jarosław Ferenc wraz z sekretarzem Janem Suwartem oddali hołd żołnierzom-górnikom, ofiarom reżimu stalinowskiego.

Kwiaty złożono pod tablicą upamiętniającą represjonowanych politycznie żołnierzy-górników ofiar reżimu stalinowskiego poległych w latach 1949-1959 podczas przymusowej pracy w kopalniach uranu, węgla kamiennego i kamieniołomach, która znajduje się na dziedzińcu klasztoru oo. Franciszkanów w Radomsku.