Patrole ponadnormatywne. Skuteczna współpraca z policją

31 grudnia 2018


W poniedziałek 31 grudnia Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc oraz Komendant Powiatowy Policji w Radomsku insp. Piotr Nowicki podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych patroli policyjnych na ulicach Radomska.

Dodatkowe patrole policyjne będą pełniły służbę w miejscach najbardziej zagrożonych oraz z uwzględnieniem oczekiwań społecznych i w oparciu o zagrożenia nanoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrole te będą wykorzystywane również do zabezpieczania różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie miasta Radomska. Miasto Radomsko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przekazało na ten cel 261 tysięcy złotych.

- Współpraca z policją układa się bardzo dobrze. Dzięki miedzy innymi patrolom ponadnormatywnym nasze miasto jest bezpieczniejsze - podkreśla prezydent Jarosław Ferenc.

- Chciałbym serdecznie podziękować prezydentowi, bo to już kolejny rok, kiedy zostaliśmy zasileni funduszami z budżetu miasta, dzięki którym możemy prowadzić więcej działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Radomska - dodaje komendant insp. Piotr Nowicki.

W 2018 roku w ramach porozumienia policjanci zrealizowali 1373 służby ponadnormatywne. Podczas tych służb mundurowi przeprowadzili 1932 interwencje i ujawnili 1364 wykroczenia oraz zatrzymali 27 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. 41 osób zostało doprowadzonych do sądu, prokuratury lub innych organów. W tym czasie policjanci w ramach dodatkowych służb wylegitymowali 3400 osób. Mundurowi najczęściej przywołują do właściwego zachowania osoby naruszające ład i porządek publiczny, doprowadzają osoby nietrzeźwe czy bezdomne do placówek i ośrodków pomocowych. Zaznaczyć należy, że do udziału w takiej służbie może zgłosić się policjant, który w tym czasie nie ma zaplanowanej obowiązkowej służby. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem oraz na podstawie analizy zagrożenia przestępczością na terenie miasta policjanci będą kierowani do służby w miejsca, w których często dochodzi do łamania zasad porządku prawnego.

Info: KPP w Radomsku

Galeria