PGK kanalizuje ulicę Żytnią

11 sierpnia 2017


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi prace kanalizacyjne na ulicy Żytniej.

Kolejna ulica w Radomsku zyska kanalizację sanitarną. Na ul. Żytniej PGK buduje instalację fi 200 mm wraz z elementami sieci fi 160 mm do granic działek. Wartość tych prac wynosi około 150 000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 8 września 2017 roku.