PGK liderem

21 października 2016


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. została laureatem Konkursu o Puchar Recyklingu.

Podczas XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez firmę Abrys, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zostało laureatem nagrody Lider Zbiórki Tworzyw w grupie do 60 tys. mieszkańców,  uzyskało wyróżnienie w kategorii “Srebrnej Puszki” oraz w kategorii „Złotej Beli Makulatury”.

Nagrody zdobyte aż w trzech kategoriach to efekt przede wszystkim prowadzonego systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz realizacji skutecznej edukacji ekologicznej przez PGK. Tak wielki sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania licznej grupy mieszkańców, od których Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku odbiera odpady, które są wcześniej przez nich rzetelnie segregowane. Oprócz zachęcania mieszkańców do segregacji odpadów, Spółka prowadzi kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyniło się do zdobycia nagród.

Wyróżnienie w kategorii “Srebrna Puszka” związane było z działaniami w zakresie aluminiowych puszek po napojach, ich selekcji i segregacji. Kolejne wyróżnienie w kategorii “Złota Bela Makulatury” przyznawana była przedsiębiorstwom, które wyróżniały się pod względem recyklingu makulatury. Niewątpliwie ważnym etapem procesu przerobu makulatury jest odpowiednia jej segregacja w gospodarstwach domowych, za co należy docenić przede wszystkim starania mieszkańców.
Lider Zbiórki Tworzyw z kolei jest nagrodą, która pojawiła się w konkursie od 2002 roku. W tej kategorii przedsiębiorstwa są oceniane m.in pod względem ilości zebranego surowca wtórnego, dostępności i dogodności programu dla mieszkańców czy poprzez prowadzone działania edukacyjne, ich skuteczność i innowacyjność.       

W tym roku liderem w grupie do 60 tys. mieszkańców zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, co pokazuje jak szeroki jest zakres działań Spółki. Oprócz przedsięwzięć związanych z organizacją warsztatów, konkursów czy imprez ekologicznych, przedsiębiorstwo stara się przewartościowywać postawy względem ochrony środowiska zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
    
Sukces PGK to wielkie wyróżnienie dla nas wszystkich. Wspólnymi siłami udało się zdobyć nagrody, a przy tym zadbać o nasze najbliższe otoczenie. Jest to wielka zasługa mieszkańców oraz pracowników Spółki.