PGK Sp. z o.o. rozbuduje kanalizację

19 lipca 2017


Trwają przygotowania do sporządzenia projektów kanalizacji ulic Przedborskiej, Krańcowej oraz Narutowicza.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku otrzymało pozytywną opinię od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 42 (ul. Przedborska w Radomsku) oraz drogi krajowej Nr 91 (ul. Narutowicza w Radomsku). Zgoda ta nie obejmuje kilkusetmetrowego odcinka ul. Przedborskiej rozpoczynającego się przy ulicy Stromej, biegnącego w stronę Kietlina, do ul. Krańcowej. Z tego powodu część kanalizacji będzie musiała przebiegać przez prywatne posesje, niezbędne jest więc uzyskanie zgody mieszkańców na umiejscowienie części inwestycji na ich prywatnym terenie.

O planach dotyczących kanalizacji z zainteresowanymi mieszkańcami rozmawiali prezydent Jarosław Ferenc, prezes PGK Marek Glądalski oraz zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomsko Tadeusz Chejduk.

Przygotowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. koncepcja budowy kanalizacji ulicy Przedborskiej i Krańcowej zostanie przekazana projektantowi na początku przyszłego tygodnia. Po zapoznaniu się z koncepcją, projektant rozpocznie pracę w terenie i zgodnie z prośbą mieszkańców wyjaśni zakres niezbędnych robót budowlanych na prywatnych terenach. Prace projektowe trwać będą około roku.

Niebawem ruszy też proces projektowania kanalizacji ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Parkowej do ronda przed Blokiem Dobryszyckim. Obecnie Przedsiębiorstwo przygotowuje się do wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej.