Podatek od nieruchomości tematem spotkania prezydenta z przedsiębiorcami

6 października 2016


Dziś, 6 października Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc spotkał się z przedsiębiorcami, aby porozmawiać na temat kondycji finansowej miasta oraz proponowanej podwyżki podatku od nieruchomości na 2017 rok.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli radomszczańskich firm różnych branż: meblowej, mleczarskiej, budowlanej, usługowej czy motoryzacyjnej oraz przedstawiciele Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej, a także Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Prezydent przedstawił aktualną sytuację finansową miasta oraz argumenty przemawiające za zwiększeniem stawek podatku od nieruchomości, m.in.:

- poziom podatku od nieruchomości nie wzrósł od 2004 roku,

- stawki podatku od nieruchomości w Radomsku są niższe od podatków, które obowiązują w gminach i miastach ościennych,

- spadek poziomu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

- konieczność zwrotu nadpłaconego podatku jednej z radomszczańskich firm,

- wzrost kwoty minimalnej pensji z 1850 złotych do 2000 złotych brutto,

- coraz mniejsza ilość powierzchni gruntów przeznaczonych na sprzedaż pod działalność gospodarczą,

- potrzeba zwiększenia nadwyżki operacyjnej w celu możliwości dalszej realizacji inwestycji miejskich (bez odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej miasto nie będzie mogło obsługiwać dotychczasowego zadłużenia, nie mówiąc o możliwości zaciągnięcia nowych kredytów inwestycyjnych),

- rezygnacja ustawodawcy z tzw. „godzin karcianych”, co zmusiło samorząd do obsadzenia stanowisk pracy na świetlicach szkolnych, zwiększając jednocześnie wydatki przeznaczone na edukację,

Skutek powyższych działań jest taki, że zmniejszyły się dochody bieżące, a zwiększyły wydatki.

Do zrównoważonego funkcjonowania budżetu miasta brakuje kwoty ponad 5 mln złotych. Miasto prowadzi obecnie działania oszczędnościowe w celu zmniejszenia wydatków bieżących polegające chociażby na racjonalizacji zatrudnienia, głównie w spółkach miejskich oraz wydatków bieżących urzędu miasta, jednak same działania oszczędnościowe nie wystarczą przy takim deficycie, jeśli nie będzie wzrostu dochodów.

Podczas dyskusji przedsiębiorcy przedstawiali trudności, na jakie napotykają w swej działalności, jak: malejące obroty, konieczność obniżania cen produktów, wzrost kosztów utrzymania działalności, konieczność cięć kadrowych i wprowadzenia działań oszczędnościowych czy ogólnoświatowy kryzys dotykający niektóre branże.

Przedstawiciele firm podzielili się z władzami miasta swoimi spostrzeżeniami odnosząc się do indywidualnej sytuacji radomszczańskich przedsiębiorstw.

Wszyscy jednak wyrazili opinię, że miasto powinno się rozwijać i należy podjąć takie kroki, aby dać miastu, ale także i przedsiębiorcom możliwość dalszego inwestowania.

Z uwagi na to, iż przedsiębiorcy poprosili władze miasta o przygotowanie dodatkowych informacji , w najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie poświęcone stawkom podatku od nieruchomości.