Podsumowanie Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy

2 grudnia 2019


W dniach 25-28 listopada 2019 r. w Radomsku odbyła się kolejna edycja  Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy. 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – dzień ten co roku rozpoczyna globalną kampanię ONZ 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu Na Płeć. Lokalna kampania była okazją do podniesienia świadomości nt. przemocy wśród radomszczan oraz przypomnienia, jakie zachowania są kwalifikowane jako przemoc.

W tym roku kampanii przyświecało  hasło „Miłość - dotyk motylich skrzydeł czy kłujący cierń”, a symbolem była biała wstążeczka. Jest ona wyrazem protestu przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewcząt, wynikającej z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. Dyskusje o rodzajach zachowań przemocowych oraz braku akceptacji na przemoc były przedmiotem wielu spotkań, warsztatów i szkoleń.

25 listopada 2019 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczór autorski Anny Ryng, która od 23 lat pomaga  w Radomsku osobom doznającym przemocy. Podczas spotkania odbyła się promocja książki "Miłośc bez motyli", w której autorka opisuje swoje doświadczenia z pracy z osobami doznającymi przemocy. W dniu 26 listopada 2019 odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego. Zajęcia poprowadził Mirosław Urban. 27 listopada 2019 r. natomiast   Teresa Brandys – Tylipska poprowadziła superwizję dla pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych w Radomsku. Był to również Dzień Otwarty w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Kościuszki 12a, gdzie dyżury pełnili konsultanci i terapeuci.

Kampanię zakończył „Niebieski Koncert” Joanny Kondrat, który odbył się w czwartek 28 listopada 2019 r. w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury i było połączeniem muzyki i dyskusji. Artystce towarzyszył Witold Cisło, utalentowany kompozytor. Koncertowi towarzyszył wernisaż prac plastycznych wykonanych w ramach projektu „Chce mi się chcieć”. Autorami zaprezentowanych prac byli podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego w Radomsku. Wszyscy młodzi artyści otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy młodym artystom i zapraszmy na kolejne wydarzenia w zakresie profilaktyki.
   

Galeria