Podziękowania za pomoc przy organizacji Orszaku Trzech Króli

9 stycznia 2020


Organizatorzy Orszaku Trzech Króli: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, Parafia św. Lamberta, Miasto Radomsko dziękują  uczestnikom VIII Radomszczańskiego Orszaku Trzech Króli oraz wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem włączyli się w jego organizację.

Honorowy patronat  objęli:  Arcybiskup Częstochowski  Wacław Depo i Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

Uroczystość nie nabrałaby takiego wymiaru gdyby nie życzliwość i pomoc ludzi,  którzy chętnie włączyli się w to  piękne wydarzenie.

Działania zostały wsparte przez licznie zaangażowanych przyjaciół ORSZAKU:

Nad bezpieczeństwem uczestników, zabezpieczeniem trasy orszakowej i porządkiem podczas przemarszu czuwali  funkcjonariusze Policji  Powiatowej w Radomsku i Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

W zaszczytną rolę  Trzech Króli: Melchiora, Kacpra i Baltazara  wcielili się  jeźdźcy na koniach tj.: Sławomir Przepióra, Tomasz Łumiński, Łukasz Szwedowski.

Oprawę  artystyczną zapewnili -Teatr Źródło, chór Cantabile oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9.

Na oprawę artystyczną składało się:

- widowisko pt. "Trzej Królowie u żłóbka" w wykonaniu teatru Źródło i teatru Źródełko z PSP1,
  z   reżyserem Panią Danutą Zawadzką,
- koncert Chóru Cantabile pod dyrygenturą Pani Marty Ciesielskiej,
- koncert Chóru szkolnego z PSP 9 pod dyrygenturą Pani Hanny Klekowskiej,
- taniec aniołków- dziewczynki z klas drugich PSP 9 przygotowane  przez Panią Ewę Wasiluk .

W przygotowaniach pomogli również :

• Firma Pogrzebowa Walas,
•Młodzieżowe stowarzyszenia katolickie i  ministranci z Kościoła Św. Lamberta,
• Nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 9,
• Księża z parafii św. Lamberta, NMP Królowej Polski,
•Pan Leszek Staryga z Lipowczyc i  Firma Dom-Bryl z Kietlina (przywieźli oni  zwierzęta  domowe, które sprawiły wiele radości najmłodszym uczestnikom),

Fundatorami nagród oraz  gadżetów orszakowych  są:

• Urząd  Miasta Radomsko,  
• Parafie radomszczańskie
• Rada Rodziców Szkoły Podstawowa nr 9

Sponsorami  ogólnopolskimi są:

• Fundacja Orszak Trzech Króli.
• TVP
• Ogólnopolski Ubezpieczyciel INTERISK.

Wspierały nas również media lokalne: Telewizja Lokalna NTL, Gazeta Radomszczańska, Tygodnik Katolicki Niedziela, Radio Fijat, portale  internetowe: Radomsko 24, Radomsko Nasze Miasto, Puls Radomska.

Uczestnikami VIII Orszaku Trzech Króli byli: uczniowie szkół każdego szczebla, dzieci z radomszczańskich przedszkoli, duchowieństwo z radomszczańskich i okolicznych parafii, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających w naszym mieście, liczni  mieszkańcy i goście.

Wszystkim za udział oraz  za każde nawet najmniejsze zaangażowanie z serca dziękujemy i zapraszamy za rok!