"Pomoc to pomoc" - dotacje dla NGO

1 sierpnia 2019


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) są organizatorami programu „Pomoc to pomoc”, którego celem jest finansowane działań zapobiegających powstawaniu lub zmniejszających skutki wypadków ubezpieczeniowych.

Do projektu mogą przystąpić:
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• uczniowskie kluby sportowe,
• organizacje pożytku publicznego działające na rzecz społeczności lokalnych.

Przewodni cel prewencyjny to „Zdrowa i bezpieczna rodzina”. Wysokość dotacji to: 2.000 – 100.000 zł bez konieczności wkładu własnego. Wnioski składać należy do 20 dnia każdego miesiąca

Więcej informacji na stronie: https://pomoctomoc.pl/