27.04.2016. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej

21 kwietnia 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu

  27 kwietnia 2016 roku o godz. 13 : 00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

  • Proponowany porządek obrad:
  1. Informacja Prezydenta na temat realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w mieście w zakresie infrastruktury drogowej.
  2. Sprawy różne.
  3. Przegląd stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Radomska po okresie zimowym – wizja lokalna.

 

Przewodniczący Komisji

 Tomasz Kornacki