Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 kwietnia 2019


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie

W dniach od 6 do 10 maja 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku przyjmowane będą wnioski pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wnioski osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako bezrobotne lub poszukujące pracy, o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dot. w/w form dostępne są w siedzibie Urzędu:
ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko w pok. nr 26 oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.