Powszechny Spis Rolny 2020

15 czerwca 2020


Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl