Poznali pracę samorządowca

6 października 2016


Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 ze Szkolnego Klubu Europejskiego „Młodzież dla Europy” biorący udział w projekcie „Radomszczańska Szkoła Liderów – Po drabinie” odwiedzili Urząd Miasta, by poznać specyfikę pracy samorządowca.

Celem projektu „Radomszczańska Szkoła Liderów – Po drabinie” realizowanego w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” Fundacji Banku Zachodniego jest rozwój umiejętności liderskich wśród uczniów gimnazjum poprzez wzmocnienie ich samooceny, kreowanie zdolności wystąpień publicznych, poznanie skutecznych metod komunikacji, a także kształtowanie postaw proobywatelskich i propagowanie ich wśród młodych radomszczan.

Projekt jest realizowany na trzech szczeblach: „Opowiedz mi, a zapamiętam!”, „Pokaż mi, a zrobię to!” oraz „Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!”.

W ramach pierwszego etapu projektu młodzież spotyka się z osobami wartymi uwagi oraz poznaje specyfikę różnych zawodów pod względem m.in. prezentacji publicznej.

6 października uczniowie gościli w Urzędzie Miasta, gdzie Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gębicz, któremu towarzyszył wiceprzewodniczący Artur Werner oprowadził uczniów po Biurze Rady Miejskiej oraz sali obrad i opowiedział o specyfice pracy radnych.