Prezydent Jarosław Ferenc informuje o bieżących pracach.

8 kwietnia 2016

14:30


W piątek 8 kwietnia odbyła się kolejna już konferencja, podczas której prezydent Jarosław Ferenc wspólnie ze swoim zastępcą Jackiem Belką poinformowali o bieżacych działaniach podejmowanych przez władze miasta.

Konferencja prasowa była potwierdzeniem, zapowiedzianego już wcześniej sposobu przekazywania informacji mieszkańcom miasta. Prezydent Jarosław Ferenc zapowiadał to podczas poprzedniego spotkania z mediami. Tradycją mają stać się cotygodniowe spotkania, podczas których przedstawiciele mediów będą informowani o decyzjach prezydenta i jego współpracowników oraz działaniach prowadzonych przez magistrat.

Podczas piątkowej konferencji prezydent przekazał informację dotyczącą zmian sposobu korzystania z parkingu przy Urzędzie Miasta. Dotychczas mieszkańcy, którzy wybrali się, by załatwić swoje sprawy napotykali problem z brakiem miejsc do parkowania. W związku z tym została podjęta decyzja, by miejsca które znajdują się w okolicach wejścia do urzędu (oznaczone "kopertą" i tablicami "miejsce na samochód służbowy") przeznaczyć dla klientów urzędu. 

Prezydent poinformował także o postępach w organizacji Centrum Nowoczesnych Inwestycji. W tym celu prezydent Ferenc wziął ostatnio udział w kilku inicjatywach, jak np. Konferencja dotycząca nowoczesnych rozwiązań energetycznych, zorganizowana przez Związek Miast Polskich we współpracy z Energy Cities. Natomiast podczas wizyty w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości prezydent wraz z szefem Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosławem Wojdełko pozyskali cenne informacje dotyczące organizacji takiego przedsięwzięcia.

W dalszej części prezydent Ferenc poinformował o obniżeniu pensji prezesów i wizepresów miejskich spółek. Taka decyzja została przez niego podjęta w momencie powoływania zarządów i była podyktowana troską o stan finansów podległych przedsiębiorstw i miasta oraz oszczędnościami. Członkowie zarządów będą zarabiać mniej od swoich poprzedników.

Prezydent Jarosław Ferenc poinformował też o kontynuacji Budżetu Obywatelskiego. Przedstawił wstępną propozycję harmonogramu działań w edycji na rok 2017 oraz poinformował, że koordynację w drugiej edycji będzie prowadził Kamil Bugdal. Tak, jak w poprzedniej edycji i tym razem pula do rozdysponowania przez mieszkańców Radomska będzie wynosiła 1 mln zł. 

W dalszej części konferencji prezydenci odpowiadali na pytania dotyczące roszczeń firmy JYSK, budowy basenu, powstania obiektu rekreacyjnego w terenie miasta oraz rewitalizacji parku św. Jana.


 


Galeria