Prezydent Jarosław Ferenc spotkał się z mieszkańcami Wymysłówka

1 czerwca 2016


Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc na zaproszenie Wspólnoty Gruntowej spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Wymysłówek.

W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek w świetlicy przy ul. Chabrowej uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Prezydent Ferenc na najbardziej nurtujące mieszkańców pytania odpowiadał wraz z wiceprezydentem Jackiem Belką oraz prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Markiem Glądalskim.

Tematy poniedziałkowego spotkania dotyczyły, m.in.:  kanalizacji na ulicy Chabrowej oraz Wymysłowskiej, poprawy stanu nawierzchni dróg w dzielnicy, podłączenia monitoringu przy placu zabaw, zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego, budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego, perspektywy podłączenia ogrzewania miejskiego czy wróżcie przebiegu południowej obwodnicy miasta.

Poniedziałkowe spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Wymysłówek było pierwszym spotkaniem prezydenta Jarosława Ferenca po wygranych wyborach. Zabiegali o nie sami mieszkańcy.

– To spotkanie było bardzo pożyteczne dla nas, czyli osób, które odpowiadają za stan miasta. Usłyszeliśmy o wielu bolączkach mieszkańców dzielnicy Wymysłówek, które będziemy starali się krok po kroku rozwiązywać. Chcę podkreślić, że zapewniałem o realizacji tylko takich zadań, które jesteśmy w stanie wykonać. Zaczniemy oczywiście od takich, które są możliwe do wykonania od zaraz. Mówię tutaj np. o wykoszeniu traw przy zbiorniku retencyjnym, ustawieniu przenośnej toalety przy placu zabaw, czy oznakowaniu dojazdu do wspomnianego już zbiornika retencyjnego – zaznacza prezydent Jarosław Ferenc.

Prezydent Ferenc zapowiedział, że podobne spotkania z mieszkańcami będą odbywały się w kolejnych dzielnicach miasta.