Prezydent Miasta Radomsko ogłosił konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

15 maja 2017


cas_nowy.jpg

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu nr 100 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 11.05.2017 roku zamieszczonym na bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/program współpracy 2017/konkursy zadań publicznych. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Termin składania ofert upływa z dniem 25 maja 2017r.

Spotkanie organizacyjne dotyczące powyższego konkursu odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Radomska w sali 105.