Prezydent Radomska we władzach komisji

14 czerwca 2019


Prezydent Radomska został wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich

Podczas Kongresu Regionów we Wrocławiu 11 czerwca obradowała Komisja Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast, działająca przy Związku Miast Polskich. Wybrano jej władze. W prezydium komisji zasiądą: Iwona Matuszczak-Szulc (dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Miasta Poznania), Jarosław Ferenc - prezydent Radomska oraz Michał Balski z Urzędu Miasta Płocka. Opiekunem komisji jest Tomasz Andrukiewicz - prezydent Ełku, a sekretarzem Łuksz Puźniecki – burmistrz Polkowic.

Komisja zajmuje się między innymi:
rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska miejskiego;
rozwojem gospodarczym miast.