Program "Bezpieczna +" i Szkolne Dni Profilaktyki w PSP nr 2

4 grudnia 2017


Od września 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku realizuje rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -„Bezpieczna+”.

Szkolne Dni Profilaktyki, odbywające się pod hasłem „BEZPIECZNI ZAWSZE I WSZĘDZIE” stały się więc doskonałą okazją do podsumowania i uzupełnienia działań, sprzyjających wzrostowi poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. W dniach 17 – 24 listopada 2017r. odbywały się spotkania  z policjantami, dzielnicowym, strażakami, pogadanki i konkursy, podczas  których zwracano szczególną uwagę na problem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas Dni Profilaktyki zorganizowano szereg zajęć, podczas których rozmawiano na temat bezpieczeństwa.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zabawie interaktywnej „Bezpieczna droga z radami Spangeboba”. Uczniowie klas II i III rozmawiali o bezpieczeństwie w różnych miejscach. Świetnie umieli wytłumaczyć, jak należy postępować w sytuacjach prezentowanych na slajdach. Swoją wiedzę wszystkie dzieci z klas I – III ugruntowały podczas spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Wszyscy otrzymali kamizelki i elementy odblaskowe na szkolne wycieczki.

Natomiast uczniowie klas IV, V i VI podczas pogadanek ze specjalistami dyskutowali, co to znaczy czuć się bezpiecznie, kto odpowiada za nasze bezpieczeństwo i od czego ono zależy. Podobny temat został poruszony na spotkaniu uczniów klas VII z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. 

O bezpieczeństwie w szkole, na ulicy, w sieci i w innych miejscach uczniowie klas gimnazjalnych rozmawiali z pedagogiem szkolnym na zajęciach prowadzonych ph.„Co to znaczy czuć się bezpiecznie?”.

Ponadto dla rodziców uczniów organizatorzy przygotowali spotkanie połączone z prezentacją multimedialną na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, coraz popularniejszych wśród młodzieży.