Program Zaufany Pracodawca

Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Prezydent Miasta Radomska.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie programu jest wydział Centrum
Nowoczesnych Inwestycji - Urzędu Miasta w Radomsku.

 

Celem Programu jest promocja pracodawców z Miasta Radomska, którzy:
a. odpowiednio wynagradzają swoich pracowników, 
b. traktują ich z szacunkiem i dbają o ich dobro,
c. podnoszą kwalifikacje swoich pracowników,
d. prowadzą aktywne działania socjalnie na rzecz pracowników.
W ramach programu jego uczestnicy zostaną wyróżnieni Certyfikatem Zaufany
Pracodawca.