Projekt budżetu na 2017 rok - więcej na inwestycje

9 grudnia 2016


Podczas dzisiejszych obrad Komisji Budżetowej omawiano projekt budżetu na 2017 rok.  Na inwestycje przeznaczono prawie 20 mln złotych. To o 5 mln więcej niż w 2016 roku.

Zakładane dochody to 173 mln złotych, natomiast planowane wydatki opiewają na kwotę ponad 177 mln złotych. W ramach tych wydatków prawie 20 mln złotych przeznaczono na inwestycje i jest to ponad 5 mln więcej, niż planowano w budżecie na rok 2016.

Wśród ujętych w planie przyszłorocznego budżetu inwestycji jest m.in. termomodernizacja budynków Publicznych Szkół Podstawowych nr 3 i 5 przy udziale środków unijnych w kwocie ponad 2,7 mln złotych.

Jest również zaplanowanych wiele remontów dróg w różnych częściach miasta. Poza tym zaplanowana jest budowa boiska przy ZSG nr 2, rewitalizacja parku w rejonie ulic Reymonta i Sierakowskiego oraz budowa kolejnego budynku wielorodzinnego przy ul. Św. Rozalii – wymienia skarbnik miasta Mariola Wypych.

Największą część wydatków stanowi oświata i jest to około 61 mln złotych. Kolejny duży wydatek to pomoc społeczna. Łącznie z nowym działem, który pojawi się od 2017 roku pn. Rodzina. Jest to kwota ponad 56 mln złotych.

Prezydent Jarosław Ferenc z projektu przyszłorocznego budżetu jest zadowolony.

Udało nam się skonstruować budżet, w którym wydatki majątkowe są na wyższym poziomie niż do tej pory. Z tego się bardzo cieszę, ponieważ im większe będą w budżecie wydatki majątkowe, tym będzie nas stać w przyszłości na więcej nowych inwestycji – podkreśla prezydent Radomska. Dodaje, że dużym plusem projektu budżetu jest to, że zawiera on wiele inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców.

Przewodnicząca komisji Dorota Sujka zauważa, że projekt przyszłorocznego budżetu to wypadkowa możliwości, jakie daje strona dochodowa oraz powinności, jakie musi realizować miasto.

Kształt budżetu jest na pewno konsekwencją lat poprzednich, działań lub ich braku. My musimy w tej chwili prowadzić dużo małych inwestycji po to, by polepszać infrastrukturę miasta, pracować nad estetyką. Powinno to już być dawno zrobione – mówi Dorota Sujka.

Komisja pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową oraz projekt budzetu na rok 2017. Radni pochylą się nad projektem podczas grudniowej Sesji Rady Miejskiej.