Projekty 4. edycji Budżetu Obywatelskiego po ocenie formalnej

2 lipca 2018


Na tegoroczną 4. już edycję Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 29 projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomsko. Po dokonaniu oceny formalnej zostało ich 28.

Zakończyła się wstępna ocena wniosków, której skutkiem było zaakceptowanie projektu w ocenie formalnej. Jeden wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny i musiał zostać odrzucony. 28 projektów zostało podzielonych i przesłanych do merytorycznych wydziałów urzędu miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym. Proces ten potrwa do 15 sierpnia bieżącego roku. Projekty, które pozytywnie przejdą ocenę merytoryczną zostaną przeznaczone do głosowania, które odbędzie się w październiku 2018 r.

 

Wykaz projektów