Promocja drugiej części tomiku o polskich lotnikach września 1939 r.

20 kwietnia 2018


Edmunda Bodanka jest autorką tomiku poetyckiego pt. „W hołdzie polskim lotnikom września 1939 roku”. Dziś w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się promocja jego drugiej części.

Na spotkaniu, w którym wziął udział Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc i starosta radomszczański Beata Pokora, pojawili się lotnicy, przedstawiciele środowisk lotniczych, oraz zaproszeni goście.
Podczas spotkania Edmunda Bodanka odebrała Srebrny Krzyż Patriotyczny. Nie obyło się bez odczytania kilku wierszy przez samą autorkę oraz członków Stowarzyszenia Literackiego „Ponad”. Były też występy artystyczne. Natomiast Dariusz Solarz - pasjonat historii lotnictwa - opowiedział o walkach toczonych przez lotników w pierwszych dniach II wojny światowej.

Galeria